• 16.03.2017 Отмяна на предупреждение за замърсена вода

Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Ремонти

Hydrolic-Excavator-64x64.png Ремонти на територията на ВиК - Кърджали

 


виж всички >>

Отмяна на предупреждение за замърсена вода

                                                  

                                   С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

  “Водоснабдяване  и  канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2,   ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно писмо с изх. № К- 637 от 16.03.2017 год. на РЗИ Кърджали се отменя  Заповед с изх. № 02/09.03.2017 г.  на основание взетите проби от питейната вода и  извършените изследвания по показателите от постоянния мониторинг /Протоколи № ЛИ-040 от 13.03.2017 г. и № ЛИ - 041 от 16.03.2017 г./, резултатите от които съответстват  на изискванията на Наредба 9 за качеството  на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

          Водата е без отклонения в стандарта  и може да се ползва за пиене и готвене.

 

 


.
От ръководството.

 

 

 


<< Назад