Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Ремонти

Hydrolic-Excavator-64x64.png Ремонти на територията на ВиК - Кърджали

 


виж всички >>

Предупреждение за замърсена вода

                                          

 


                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2, ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно писмо с изх. № К- 2668 от 07.12.2017 год. на РЗИ Кърджали се отменя Заповед с изх. № 08/28.11.2017 г. на основание взетите проби от питейната вода и извършените изследвания по показателите от постоянния мониторинг /Протоколи № ЛИ-469 от 04.12.2017 г., № ЛИ-473 от 07.12.2017 г. и № ЛИ - 479 от 07.12.2017 г./, резултатите от които съответстват на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

       Водата е без отклонения в стандарта и може да се ползва за пиене и готвене.

          От ръководството

 

 

 

 


<< Назад