Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Често задавани въпроси

1. Какво е абонат?

Абонат е физическо или юридическо лице, собственик или ползвател на имот(имоти), за които се предоставят В и К услуги и на чието име се издават фактурите.

 

2. Какво е партида?

Партида е всеки един водомер, описан в картотеката (карнет, страница) на В и К  ООД Кърджали, и където се отразяват неговите показания при отчитането му.


<< Назад