Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Откриване , промяна и закриване на абонат и партида

Абонт, това е собственика или наемателя (ползвателя) на имота в които има монтиран водомер/водомери.

Абонатният номер е уникален. След създаването му, той не се променя, нито се закрива. При прекратяване на дейност (за юридическите лица) или при смърт (за физическите лица) този номер се архивира според изискванията на законодателството.

Нов абонат се открива:

  1. При построяването на нова постройка (жилищна или производствена), на всеки собственик на имот в нея.
  2. При промяна собственноста на имот.

Партида, това е вашият водомер, описан в картотеката (карнет, страница) на В и К  ООД Кърджали, където се отразяват неговите данни при отчитането му.

Всяка партида е свързана с определен абонат.

Нова партида се открива при построяването на нова постройка.

Промяната на партида по същество е промяна на собственика й (абоната).

Партида се закрива при разрушаване на сграда и заедно с това премахване на водомерите в нея.

Реда за откриване, промяна и закриване на абонат и партида.
Виж: Глава осма от Общите условия на Нормативна база, както и Зановед № 499 от 04/10/2011 год., която можете да прочетете от ТУК:Zapoved 499.doc

 Документи за откриване, промяна и закриване на абонат и партида:

  • За физически лица -   прочети, изтегли, разпечатай от тук: molba-chastni abonati.txt
  • За юридически лица - прочети, изтегли, разпечатай от тук: molba-firmi.txt

Цена за откриване, промяна и закриване на абонат и партида.
Виж: Ценоразпис на услугите -> Дpуги услуги


<< Назад