Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Присъединяване на имот/сграда към ВиК мрежи

Процедурата за присъединяване на Вашият имот/сграда към водоснабдителната и канализационната система е следната:

1. Подаване на документи:

     1.1. Заявление до управителя на ВиК ООД Кърджали.

                  Можете да го изтеглите от тук: Заявление

     1.2. Разрешение за строеж - от общината, копие

     1.3. Разрешение за прокопаване и депозит за възстановяване на настилки - от общината, копие

     1.4. Проект за временна организация на движението - съгласуван с КАТ, копие

     1.5. Проект - част В и К , копие

2. Посещение/проверка на обекта за съответствие на построеното с проекта

3. Заплащане на такса за присъединяване

4. Присъединяване - извършва се от  В и К  ООД Кърджали в едномесечен срок след заплащането.

5. Договор с  В и К  ООД Кърджали


<< Назад