Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Становище за ПУП и предварителен договор за Присъединяване

За да Ви се издаде становище за изготвяне на ПУП,

както и за да получите Предварителен договор за присъединяване

трябва да подадете заявление по образец в отдел Кадастър (гр.Кърджали, бул. България 88, 2-ри етаж).

Бланка за заявлението можете да изтеглите от тук: Zaiavlenie_TehnUsluga.doc 57.50 KB

 

Необходимо е да представите копия на следните документи:

     1. Виза за проектиране или скица на имота

     2. Документ за собственост


<< Назад