Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Извършване на услуги с техника на дружеството

За да ползвате специализираната техника на  В и К  ООД  Кърджали, трябва да подадете молба до управителя на дружеството.


<< Назад