Доставка на тръби и фитинги за тях

В и К  ООД  Кърджали 

обявява:

  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по ЗОП

с предмет : 

„Доставка на полиетиленови тръби  висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги  за тях, за нуждите на
„В и К“ ООД Кърджали”

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 26.04.2017 г. до 16.30 часа.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26.04.2017 г. до 16.30 часа.

Място, ден и час за отваряне и разглеждане на офертите: гр.Кърджали, Административна сграда на „В и К" ООД–стаята на главния инженер от 14:00 часа на 27.04.2017г.

Лице за контакт: Иванка Павлова - 0361 65202 втр. 111

    

 Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с преписка номер 00958-2017-0001  на 28.03.2017 г.

 Обявление и Решение в АОП:Trabi2017_ReshenieIObiavlenie_AOP.rar 541.13 KB (28.03.2017 г. 11:45 ч.)

 Документацията за търга можете да ИЗТЕГЛИТЕ от ТУК:Trabi2017_Dokumentacia.rar 327.61 KB (28.03.2017 г. 11:45 ч.)

Отговори на зададени въпроси:Trabi2017_VaprosiOtgovori.rar 147.45 KB (20.04.2017 г. 13:58 ч.)

Протокол 1:tire.rar (11.05.2017 г. 14:00ч.)

Протокол 2:Trabi2017_Protokol2.rar 149.70 KB (19.05.2017 г. 13:10ч.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения:Trabi2017_CenoviPredlovenia.rar 23.59 KB (19.05.2017 г. 13:15 ч.)

Протокол 3:Trabi2017_Protokol3.rar 111.72 KB (15.06.2017 г. 11:05ч.)

Протокол 4:Trabi2017_Protokol4.rar 190.61 KB (15.06.2017 г. 11:07ч.)

Решение за избор на изпълнител:Trabi2017_ReshenieZaIzborNaIzpalnitel.rar 57.46 KB (15.06.2017 г. 11:15ч.)

Договор за изпълнение:Trabi2017_Dogovor.rar 345.62 KB  (11.07.2017 г. 10:00 ч.)

Обявление за възложена поръчка:Trabi2017_ObiavlenieVazlojenaPorachka.rar 323.64 KB (11.07.2017 г. 10:02 ч.) 


<< Назад