В и К ООД - гр. Кърджали
Проверка на сметки

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали

Повече...
Плащане на сметки

"В и К" ООД Кърджали се стреми да създаде максимални удобства за разплащане на изразходваната и отведената от абонотите вода.

Повече...
Самоотчитане

Показания през интернет може да изпращате единствено, ако водомерът Ви е изряден (не подлежи на периодична проверка и има всички необходими пломби).

Повече...
График за отчитане

Може да проверите кога ще бъде отчетен Вашия водомер.

Повече...

Аварии и планирани ремонти

13.03.2020 08:00

Адрес: гр. Ардино, висока зона

Поради авария на магистрален водопровод от напорен резервоар с. Правдолюб до гр. Ардино ще бъде спряно водоподаването във висока зона на град Ардино от 8:00 часа на 13.03.2020. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след отстраняване на аварията.

Предполагаема дата на завършване 13.03.2020 20:00

11.02.2020

Адрес: селата Черешица и Мост община Кърджали

Поради аварийно прекъсване на електрозахранването на помпена станция Черешица, ще бъде нарушено нормалното подаване на вода към селата Черешица и Мост. След възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването ще бъде нормализирано.

Предполагаема дата на завършване 13.02.2020

Архив аварии и планирани ремонти

Архив съобщения, обяви, новини

Може да изпратие съобщение за Повреда !

Помощна информация Проверка, самоотчитане, график