В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Съгласуване на проект


За да съгласувате Вашият проект трябва да:

- Податете заявление по образец до управителя на  В и К  ООД гр. Кърджали, надлежно заведена в деловодството (гр.Кърджали, бул България 88, 1-ви етаж).

  Бланка за попълване на заявлението можете да изтеглите от тук...Zaiavlenie_TehnUsluga.doc (Документ)57.50 KB

- Представите екземпляр от проекта.