В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по процедура чрез директ

„В и К“ ООД – гр. Кърджали, организира пресконференция за представяне на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Пресконференцията  ще се проведе на 27 май 2022 г. от 10:00 часа в гр. Кърджали, в залата на Бизнес Инкубатор (гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий"№12, СОУ „Отец Паисий“).