В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Язовир Боровица


Язовир  “Боровица” се  намира 38 км северозападно от гр. Кърджали

Стената на язовир “Боровица” е насипна с асфалтобетонова диафрагма над бетоновата инжекционна галерия.

Преливникът е шахтов и е оразмерен за безаварийно провеждане на висока вълна с преливна височина 2,58 м.

Общия обем на язовирното езеро е 27,3 х 10 м3.

Височина на стената от терена-68,00 м.

Мъртъв обем – 4,0 х 106 м.куб.

Неизползваем обем – 11,1 х 106 м.куб.

Полезен обем – 16,2 х 106 м.куб.

За основен изпускател е предвидено по проект да се използва отклонение от водовземната тръба Ф 1000 мм, което се затваря със затворен орган тип “Джонсън”. Максималната му пропускателна способност е около 8 м3/сек.