В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“
Задайте нов въпрос

Често задавани въпроси


Какво е абонат?

Зададен на 08-05-2015


Отговор...


Какво е партида?

Зададен на 22-12-2016


Отговор...