В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Канализационни системи


Канализационна система има изградена в следните градове от Област Кърджали :

  • гр. Кърджали - 80127 м
  • Момчилград - 11842 м
  • Крумовград - 3648 м
  • гр. Ардино – само главен клон - 8114 м
  • гр. Джебел – 13983 м

Общата дължина на канализационната мрежа е 118 хил метра.
В тези градове има квартали без изградена канализационна мрежа.


Канализационна мрежа има изградена само в едно село - Ново Соколино от Община Момчилград. Към канализационната система е изградено и съоръжение за пречистване на отпадъчни води.

Канализационни помпени станции дружеството не експлоатира.

На територията на областта са изградени две пречиствателни станции за отпадъчни води: ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград.