В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Присъединяване на имот/сграда към ВиК мрежи


Процедурата за присъединяване: ProceduraZaPrisaedinyavaneNaObekt.docx (Документ)

Заявление за присъединяване: ZayavlenieZaPrisaedinyavane.doc (Документ)

 

Документите по образец се подават в Административна сграда на адрес: гр.Кърджали, бул. България 88, 2-ри етаж, Технически отдел.