В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Извършване на услуги с техника на дружеството


                                                                  Ц Е Н И

                              за работа със специализирана техника и механизация в лв.,

                        утвърдени със Заповед № 315/27.06.2022 г. - в сила от 01.07.2022 г.

Наименование на услугата

Цена в лева без ДДС

Цена в лева с ДДС

1.Каналочистачна машина Мерцедес Спринтер

   

       а/ цена на 1 мсм*     

261,83

314,20

       б/ цена за 1 мч**      

32,73

39,27

       в/ транспортни разходи лв/км       

6,02

7,22

2.Каналочистачна машина Мерцедес 408 ВОМА

   

       а/ цена на 1 мсм 

167,40

200,88

       б/ цена за 1 мч   

20,92

25,11

       в/ транспортни разходи лв/км   

5,74

6,888

3.Каналочистачна машина МАН

   

       а/ цена на 1 мсм  

1000,47

1200,57

       б/ цена за 1 мч   

125,06

150,07

       в/ транспортни разходи лв/км    

6,58

7,90

4.Багер НЮ ХОЛАНД

   

       а/ цена на 1 мсм  

206,90

248,28

       б/ цена за 1 мч 

25,86

31,03

       в/ транспортни разходи лв/км  

5,32

6,38

5.Багер ХИТАЧИ

   

       а/ цена на 1 мсм   

160,30

192,36

       б/ цена за 1 мч   

20,04

24,05

       в/ транспортни разходи лв/км  

5,32

6,38

6.Багер БЕЛАРУС

   

       а/ цена на 1 мсм    

117,95

141,54

       б/ цена за 1 мч  

14,74

17,69

       в/ транспортни разходи лв/км  

5,32

6,38

7.Багер КЕЙС 580

   

       а/ цена на 1 мсм 

137,50

165,00

       б/ цена за 1 мч  

17,18

20,62

       в/ транспортни разходи лв/км  

5,18

6,22

8.Минибагер КОМАЦУ РС 30

   

       а/ цена на 1 мсм   

156,51

187,81

       б/ цена за 1 мч   

19,56

23,47

       в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/ 

6,02

7,22

9.Багер товарач HIDROMEK 102B ALPHA

 

 

       а/ цена на 1 мсм   

204,47

245,36

       б/ цена за 1 мч   

25,56

30,67

       в/ транспортни разходи лв/км   

5,77

6,92

10.Дискова резачка WACKER BFS 940

   

       а/ цена на 1 мсм  

73,51

88,22

       б/ цена за 1 мч  

9,19

11,02

       в/ транспортни разходи лв/км   

5,74

6,89

11.Бензинов агрегат 3.7 kw

   

       а/ цена на 1 мсм  

50,91

61,09

       б/ цена за 1 мч 

6,36

7,63

       в/ транспортни разходи лв/км 

5,74

6,89

12.Къртица VERMER VPT 30100 с компресор ATMOS RW80 12.5 квт./лв./лин.м/

   

    При твърди почви завишение с коефициент от 1.5 до 2.00.

   

       а/ до Ф50     

18,74

22,49

       б/ Ф63     

24,02

28,83

       в/ Ф75     

30,62

36,75

       г/ Ф90    

39,86

47,84

      д/ транспортни разходи лв/км     

5,74

6,89

13.Къртица HERCULES HP 75 и HP 55

 

 

    При твърди почви завишение с коефициент от 1.5 до 2.00.

 

 

       а/ до Ф50     

26,90

32,28

       б/ Ф63     

31,00

37,20

       в/ Ф75     

35,70

42,84

       г/ Ф90    

41,00

49,20

14.Превоз с товарен автомобил МЕРЦЕДЕС-

   

     самосвал /лв./км./   

5,74

6,89

15.Валяк PALME ZPT 3600

   

       а/ цена на 1 мсм   

55,40

66,48

       б/ цена за 1 мч   

6,93

8,32

       в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/

5,74

6,89

 16.Виброплоча/трамбовка/ WEBER CF 2

   

       а/ цена на 1 мсм   

56,64

67,97

       б/ цена за 1 мч    

7,07

8,49

       в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/   

5,74

6,89

 17.Машина за челно заваряване RITMO BASIC 315 EASX LIFE V 4; 4.44kw /без агрегат/

   

       а/ цена на 1 мсм

   

            от Ф90 до Ф200 

167,52

201,02

            от Ф225 до Ф315   

251,27

301,53

       б/ цена за 1 машиночас

   

            от Ф90 до Ф200   

20,94

25,13

            от Ф225 до Ф315   

31,41

37,69

        в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/   

5,74

6,89

*  мсм - машиносмяна

** мч  -  машиночас