В и К ООД - гр. Кърджали


Извършване на услуги с техника на дружеството


За да ползвате специализираната техника на  В и К  ООД  Кърджали, трябва да подадете молба до управителя на дружеството.