В и К ООД - гр. Кърджали


Извършване на услуги с техника на дружеството


                                                                  Ц Е Н И

                              за работа със специализирана техника и механизация в лв.,

                        утвърдени със Заповед № 431/03.06.2019 г. - в сила от 01.06.2019 г.

 

Наименование на услугата                                    Цена в лева без ДДС              Цена в лева с ДДС

1.Каналочистачна машина Мерцедес Спринтер

       а/ цена на 1 мсм*                                                            238.03                                    285.64

       б/ цена за 1 мч**                                                               29.75                                      35.70

       в/ транспортни разходи лв/км                                           4.30                                        5.16

2.Каналочистачна машина Мерцедес 408 ВОМА

       а/ цена на 1 мсм                                                             152.18                                    182.62

       б/ цена за 1 мч                                                                 19.02                                      22.82

       в/ транспортни разходи лв/км                                           4.10                                        4.92

3.Каналочистачна машина МАН

       а/ цена на 1 мсм                                                             909.52                                   1091.42

       б/ цена за 1 мч                                                                113.69                                    136.43

       в/ транспортни разходи лв/км                                           4.70                                        5.64

4.Багер НЮ ХОЛАНД

       а/ цена на 1 мсм                                                             188.09                                    225.71

       б/ цена за 1 мч                                                                 23.51                                      28.21

       в/ транспортни разходи лв/км                                           3.80                                        4.56

5.Багер ХИТАЧИ

       а/ цена на 1 мсм                                                             145.73                                    174.88

       б/ цена за 1 мч                                                                 18.22                                      21.86

       в/ транспортни разходи лв/км                                           3.80                                        4.56

6.Багер БЕЛАРУС

       а/ цена на 1 мсм                                                             107.23                                    128.68

       б/ цена за 1 мч                                                                 13.40                                      16.08

       в/ транспортни разходи лв/км                                           3.80                                        4.56

7.Багер КЕЙС 580

       а/ цена на 1 мсм                                                             125.00                                    150.00

       б/ цена за 1 мч                                                                 15.62                                      18.74

       в/ транспортни разходи лв/км                                           3.70                                        4.44

8.Минибагер КОМАЦУ РС 30

       а/ цена на 1 мсм                                                             137.83                                    165.40

       б/ цена за 1 мч                                                                 17.23                                      20.68

       в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/                   4.30                                        5.16    

9.Дискова резачка WACKER BFS 940

       а/ цена на 1 мсм                                                               66.83                                      80.20

       б/ цена за 1 мч                                                                   8.35                                      10.02

       в/ транспортни разходи лв/км                                           4.10                                        4.92

10.Бензинов агрегат 3.7 kw

       а/ цена на 1 мсм                                                               46.28                                      55.54

       б/ цена за 1 мч                                                                   5.78                                        6.94

       в/ транспортни разходи лв/км                                           4.10                                        4.92

11.Къртица VERMER VPT 30100 с компресор ATMOS RW80 12.5 квт./лв./лин.м/

    При твърди почви завишение с коефициент от 1.5 до 2.00.

       а/ до Ф50                                                                          17.04                                      20.45

       б/ Ф63                                                                               21.84                                      26.21

       в/ Ф75                                                                               27.84                                      33.41

       г/ Ф90                                                                               36.24                                      43.49

      д/ транспортни разходи лв/км                                           4.10                                        4.92

12.Превоз с товарен автомобил МЕРЦЕДЕС-

     самосвал /лв./км./                                                               4.10                                        4.92

13.Валяк PALME ZPT 3600

       а/ цена на 1 мсм                                                               50.36                                      60.43

       б/ цена за 1 мч                                                                  6.30                                        7.56

       в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/                 4.10                                         4.92

 14.Виброплоча/трамбовка/ WEBER CF 2

       а/ цена на 1 мсм                                                               51.49                                     61.79

       б/ цена за 1 мч                                                                  6.43                                        7.72

       в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/                  4.10                                        4.92

 15.Машина за челно заваряване RITMO BASIC 315 EASX LIFE V 4; 4.44kw /без агрегат/

       а/ цена на 1 мсм

            от Ф90 до Ф200                                                         152.29                                    182.75

            от Ф225 до Ф315                                                       228.43                                    274.12
       б/ цена за 1 машиночас

            от Ф90 до Ф200                                                          19.04                                       22.84

            от Ф225 до Ф315                                                        28.55                                       34.26
        в/ транспортни разходи лв/км./придвижване/                 4.10                                         4.92
 
 
*  мсм - машиносмяна
** мч - машиночас