В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Райони


В стремежа си да приближи услугата подаване на питейна вода и отвеждане на използваната такава, В и К  ООД  Кърджали създаде технически райони с всичко необходимо за ежедневното безпроблемно обслужване на населението по селищата на областта.
Тези райони следват административната структура на общините и техните бази са в административните центрове на общините.
Единствено в Община Кърджали в зависимост от начина на доставяне на питейната вода са сформирани два технически района.

РАЙОНИ:
 

 1. Кърджали град - обхваща град Кърджали и селата захранвани от яз.Боровица.
  Базата на района се намира на адрес: гр.Кърджали, ул. Язовирска №31.
  Ръководители на района са: Димитър Захариев - тел. 0361 65088

                                                             Веселин Илиев      - тел. 0361 64622
    Телефон на диспечерския пункт: 0361 64 648, GSM: 0885296051

 

 1. Черноочене - обхваща селищата на общината.
  Базата на района се намира на адрес:гр.Кърджали, ул. Язовирска №31.
  Ръководител на района е г-н Тамер Юзджан
  Тел. 0361 64 622
  Телефон на диспечерския пункт: 0361 64 648, GSM: 0885296051
 2. Кърджали села - обхваща всички селища от община Кърджали, които не се водоснабдяват от яз. Боровица, а имат самостоятелни водоизточници.
  Базата на района се намира на адрес:гр.Кърджали, ул. Язовирска №31.
  Ръководител на района е г-н Тамер Юзджан
  Тел. 0361 64 622
  Телефон на диспечерския пункт: 0361 64 648, GSM: 0885296051
 3. Момчилград - обхваща селищата на общината
  Базата на района се намира на адрес:Момчилград, ул. Тракия №17
  Ръководител на района е г-н Рангел Димитров. Тел. 03631 7205
  Телефон на диспечерския пункт: 03631 6015
 4. Ардино - обхваща селищата на общината
  Базата на района се намира на адрес:Ардино, ул. Г.С.Раковски №5
  Ръководител на района е г-н Владимир Атанасов
  Тел. 03651 4015
  Телефон на диспечерския пункт: 03651 4605
 5. Кирково - обхваща селищата на общината
  Базата на района се намира на адрес:на входа на Кирково
  Ръководител на района е г-н Есат Садък. Тел. 03679 2739
  Телефон на диспечерския пункт: 03679 2739
 6. Джебел - обхваща селищата на общината
  Базата на района се намира на адрес:Джебел, ул. Тракия №6
  Ръководител на района е г-н Тунджай Исмаил. Тел. 03632 2350
  Телефон на диспечерския пункт: 03632 2350
 7. Крумовград - обхваща селищата на общината
  Базата на района е на адрес:Крумовград, ул. Съединение №48
  Ръководител на района е г-н Бойко Кърджев
  Тел. 03641 7044
  Телефон на диспечерския пункт: 03641 7416