В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Eлектронна фактура - фирми


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

"ВиК " ООД гр.Кърджали Ви предлага нов начин на получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна вода - електронна фактура чрез системата eFaktura.bg.

Електронната фактура е официален одобрен от НАП документ, подписан с валиден Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) и е напълно равностойна на съответния хартиен носител, напълно отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

Електронната фактура дава възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда, потвърждава получаването, да я одобрява или отхвърля.

За да осъществим изпращане на електронна фактура е необходимо да ни представите валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата eFaktura.bg - (www.efaktura.bg)

Е-мейла можете да изпратите с писмо на хартиен носител или по електронната поща на "ВиК" ООД гр. Кърджали: wik_kardzhali@abv.bg, като изрично изпишете абонатния си номер и ЕИК на фирмата, или като ни върнете приложеното заявление.

Предлаганата услуга е безплатна за получателите на електронни фактури .

Абонатите получаващи електронни фактури няма да получават такива на хартиен носител .

 

Заявление за попълване можете да ИЗТЕГЛИТЕ от ТУК: Zayavlenie_eFaktura_firmi.pdf (PDF)