В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Плащане


"В и К" ООД Кърджали се стреми да създаде максимални удобства за разплащане на изразходваната и отведената от абонотите вода.


Възможностите за разплащане към момента са:

  • В брой - на каса
    Могат да се разплащат на всяка каса, всички абонати (физически и юридически, независимо от кое селище са), които не са заявили плащане по банкова сметка (на касата могат да получат информация за своята сметка).
  • По банкова сметка;
    По този начин се разплащат абонати (физически и юридически лица), които са заявили в своята банка това си желание (на касата могат да получат информация за своята сметка).
  • Чрез интернет (ePay.bg)
  • На ръка -  "ВиК" ООД гр. Кърджали има сключен договор с "Български пощи" ЕООД за ръчно инкасиране. Така се разплащат абонатите от селища, отдалечени от средищните центрове на общините.
    Внимание Абонати !!!

          Не давайте пари без насрещна фактура(квитанция) и на лица без легитимация.