В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Доставка, отвеждане и пречистване на вода


С решение № Ц-29/22.12.2023 год. на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране)
от 01.01.2024 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали

 

 Стара цена

 Нова цена

 Доставяне вода на потребителите

 за 1 m3

 2,327 лв.

 2,676 лв.

 Отвеждане на отпадъчни води

 за 1 m3

 0,253 лв.

 0,329 лв.

 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители

 за 1 m3

0,626 лв.

 0,713 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3

 за 1 m3

 

 

 0,815 лв.

 1,108 лв

 1,304 лв

 

 

 0,929 лв.

 1,262 лв.

 1,487 лв.

Доставяне на вода с непитейни качества

 за 1 m3

 1,694 лв.

 1,377 лв.

Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

С решение № БП-Ц-30/30.12.2022 год. на КЕВР(Комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.01.2023 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали

 

 Стара цена

 Нова цена

 Доставяне вода на потребителите

 за 1 m3

 1,603 лв.

 2,327 лв.

 Отвеждане на отпадъчни води

 за 1 m3

 0,139 лв.

 0,253 лв.

 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители

 за 1 m3

 0,465 лв.

 0,626 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3

 за 1 m3

 

 

 0,512 лв.

 0,749 лв.

 0,935 лв.

 

 

 0,815 лв.

 1,108 лв.

 1,304 лв.

Доставяне на вода с непитейни качества  за 1 m3  0,700 лв.  1,694 лв.

Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

С решение № Ц-46/30.12.2020 год. на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.01.2021 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали

 

 Стара цена

 Нова цена

 Доставяне вода на потребителите

 за 1 m3

 1,594 лв.

 1,603 лв.

 Доставяне на вода с непитейни качества

 за 1 m3

0,717 лв.

 0,700 лв.

 Отвеждане на отпадъчни води

 за 1 m3

 0,144 лв..

 0,139 лв.

 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители

 за 1 m3

 0,443 лв.

 0,465 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3

 за 1 m3

 

 

0,487 лв.

0,714 лв..

 0,891 лв..

 

 

0,512 лв.

0,749 лв.

 0,935 лв.

Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

С решение № Ц-37/23.12.2019 год. на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.01.2020 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали    Стара цена  Нова цена
 Доставка на питейна вода  за 1 m3  1,531 лв.  1,594 лв.
 Доставка на непитейна вода  за 1 m3  0,694 лв.  0,717 лв.
 Отвеждане на отпадъчни води  за 1 m3  0,135 лв.  0,144 лв.
 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители  за 1 m3  0,321 лв.  0,443 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3
 за 1 m3

 

 

 

 

 0,353 лв.

 0,516 лв.

 0,645 лв.

 

 

 

 

0,487 лв.

0,714 лв.

 0,891 лв.

 Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

 

С решение № Ц-20/28.12.2018 год. на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.01.2019 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали    Стара цена  Нова цена
 Доставка на питейна вода  за 1 m3  1,444 лв.  1,531 лв.
 Доставка на непитейна вода  за 1 m3  0,655 лв.  0,694 лв.
 Отвеждане на отпадъчни води  за 1 m3  0,129 лв.  0,135 лв.
 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители  за 1 m3  0,445 лв.  0,321 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3
 за 1 m3

 

 

 

 

 0,489 лв.

 0,716 лв.

 0,894 лв.

 

 

 

 

0,353 лв.

0,516 лв.

 0,645 лв.

 Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

 

С решение № БП-Ц-34/15.12.2017 год. на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.01.2018 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали    Стара цена  Нова цена
 Доставка на питейна вода  за 1 m3  1,405 лв.  1,444 лв.
 Доставка на непитейна вода  за 1 m3  0,649 лв.  0,655 лв.
 Отвеждане на отпадъчни води  за 1 m3  0,135лв.  0,129 лв.
 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители  за 1 m3  0,434 лв.  0,445 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3
 за 1 m3

 

 

 

 

 0,478 лв.

 0,699 лв.

 0,873 лв.

 

 

 

 

0,489 лв.

0,716 лв.

 0,894 лв.

 Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

 

С решение № БП-Ц-9/26.07.2017 год. на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.08.2017 год. са в сила следните цени:

 Водоснабдителна система Област Кърджали    Стара цена  Нова цена
 Доставка на питейна вода  за 1 m3  1,28 лв.  1,405 лв.
 Доставка на непитейна вода  за 1 m3  0,65 лв.  0,649 лв.
 Отвеждане на отпадъчни води  за 1 m3  0,10 лв.  0,135 лв.
 Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители  за 1 m3  0,36 лв.  0,434 лв.
 

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

 • степен на замърсяване 1
 • степен на замърсяване 2
 • степен на замърсяване 3
 за 1 m3

 

   

 

                      0,36 лв.

                      0,54 лв.

                      0,90 лв.

 

 

   

 

                     

                      0,478 лв.

                      0,699 лв.

                      0,873 лв.

 

 

 Цените са без ДДС и са валидни на територията на Област Кърджали.

 

 

 

 

С решение № Ц-52/31.10.2012 год. на ДКЕВР (Държавната комисия за енергийно и водно регулиране) от 01.11.2012 год. са в сила следните цени:

    без ДДС в лв. с ДДС  в лв.

 Доставка на питейна вода

 За 1 куб. м

 1,28

 1,536

 Доставка на питейна гравитачна вода

 За 1 куб. м

 0,83

 0,996

 Доставка на непитейна вода

 За 1 куб. м

 0,65

 0,78

 Отвеждане на отпадъчни води

 За 1 куб. м

 0,10

 0,12

 

 

 С решение № Ц-47/22.12.2015 год. на КЕВР

( Комисия за енергийно и водно регулиране )

 от 01.04.2016 за Пречистване на отпадъчни води са в сила цените, както следва:

 1. Битови и приравнени към тях: обществени, търговски и др. потребители                                       - 0,36 лв./м3
 2.  Промишлени и други стопански потребители:
 • степен на замърсяване 1     -  0,36 лв./м3
 • степен на замърсяване 2     -  0,54 лв./м3
 • степен на замърсяване 3     -  0,90 лв./м3

 В цените не е включен ДДС