Водоснабдяване и канализация Kърджали


Физически лица


Банките с които В и К  ООД Кърджали има договори за безкасово обслужване на физическите абонати са следните:

  1. Юробанк и ЕФ ДЖИ (Пощенска банка)

  2. Банка ДСК 

  3. БУЛБАНК АД

  4. ОББ

  5. Про Кредит Банк

  6. СИБАНК

  7. Райфайзен Банк

  8. ЦКБанк

  9. Общинска Банка

Абонтите на В и К  ООД Кърджали, желаещи безкасово блащане по банков път, трябва да си разкрият сметка в една от тези банки /в техните клонове по селища/ и да заявят плащането на услугата "ВОДА"(ако имат разкрита сметка, да декларират това си желание), като носят със себе си фактура (квитанция) от последното си плащане.

Кореспонденцията след това действие на абоната е между съответната банка и  В и К  ООД Кърджали.

Единствената грижа на абоната е да зарежда сметката си с необходимите средства.