В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Политика за оповестяване на информацията


Определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване в качеството ни на търговско дружество

Politika_za_opovestiavane_na_informaciata.pdf (PDF)