В и К ООД - гр. Кърджали


Политика за оповестяване на информацията


Определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване в качеството ни на търговско дружество

Politika_za_opovestiavane_na_informaciata.pdf