В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Процедура за определяне на външни членове на одитен комитет


Процедура за определяне на външни членове на одитен комитет:

Procedura_opredeliane_na_vanshni_chlenove_na_oditen_komitet.pdf (PDF)