В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Пречиствателна станция


Характеристики на Пречиствателна станция за природни води.

ПСПВ е разположена на около 200 м югозападно от с. Енчец.

Пречиствателната станция е двустъпална с радиални утаители и еднослойни бързи филтри и има следните съоръжения:

 • Входяща разпределителна шахта
 • Ершов смесител
 • Радиални утаители
 • Филтърен корпус
 • Утаителни басейни
 • Изсушителни полета
 • Реагентен корпус
 • Хлораторна станция
 • Озонаторна станция
 • Лабораторен корпус
 • Подстанция

Изградеността на ПСПВ е 100 %.

Капацитета и е до 800 л/сек.

В експлоатация е от 1991 год.


Телефон: 0361 63 699