В и К ООД - гр. Кърджали


Пречиствателна станция


Характеристики на Пречиствателна станция за природни води.

ПСПВ е разположена на около 200 м югозападно от с. Енчец.

Пречиствателната станция е двустъпална с радиални утаители и еднослойни бързи филтри и има следните съоръжения:

 • Входяща разпределителна шахта
 • Ершов смесител
 • Радиални утаители
 • Филтърен корпус
 • Утаителни басейни
 • Изсушителни полета
 • Реагентен корпус
 • Хлораторна станция
 • Озонаторна станция
 • Лабораторен корпус
 • Подстанция

Изградеността на ПСПВ е 100 %.

Капацитета и е до 800 л/сек.

В експлоатация е от 1991 год.

С оглед усъвършенстване технологията на пречистване на водата главно по показател мътност и подобряване експлоатационните качества на съоръженията и апаратурата се предвижда през 2009 год. да се реализират намеренията за основен ремонт и реконструкция на ПСПВ.

Телефон: 0361 63 699