В и К ООД - гр. Кърджали

23.02.2019 08:00

Очаквано отстраняване: 23.02.2019

Поради авария ще бъде нарушено водоподаването в кв. "Възрожденци"

23.02.2019 08:30

Очаквано отстраняване: 23.02.2019

нарушено водоподаване - поради авария

06.03.2019 09:00

Очаквано отстраняване: 06.03.2019