В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Плащане чрез интернет


Чрез интернет  (Система E-PAY)

Плащането по Интернет  по Системата E-PAY става на сайта www.epay.bg .

Информацията за задълженията на абонатите в E-Pay се актуализира ежедневно към 12.00 часа

За да платите дължими суми за вода трябва да изберете “ВИК Кърджали” от списъка с регистрираните търговци.

Да въведете абонатния си номер на съответното място.

През системата не могат да се плащат единични фактури/сметки, а само цялото задължение.

Желателно е предварително да погледнете задълженията си от сайта ни чрез "Проверка на сметка".

Информацията за задълженията на абонатите в сайта ни се актуализира ежедневно към  0 часа и 5 минути