В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки


           Настоящите Вътрешни правила уреждат планирането, провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, сключването и контрола по изпълнението на договори и съхраняването на документацията по проведените процедури, както и задълженията и отговорностите на служителите на „В и К” ООД – Кърджали при изпълнение на свързаните с това задачи.

             Вътрешни правила в сила от 22.08.2016 г.:ObshtestveniPorachki_VatreshniPravila_22062016.rar(Архив) 896.62 KB

             Вътрешни правила в сила от 01.10.2014 г.:ObshtestveniPorachki_VatreshniPravila.pdf(PDF)