В и К ООД - гр. Кърджали


Архив Аварии
Общо 50
ОТ - ДОАварии
31.07.2020 23:00 - 01.08.2020 16:00Поради аварията ще бъде влошено водоснабдяването в кв. Възрожденци - висока зона и с. Резбарци - Авария в Кьошдере на водопровода за висока зона Възрожденци/ приключен /
13.03.2020 08:00 - 13.03.2020 20:00Поради авария на магистрален водопровод от напорен резервоар с. Правдолюб до гр. Ардино ще бъде спряно водоподаването във висока зона на град Ардино от 8:00 часа на 13.03.2020. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след отстраняване на аварията. - гр. Ардино, висока зона/ приключен /
11.02.2020 - 13.02.2020 Поради аварийно прекъсване на електрозахранването на помпена станция Черешица, ще бъде нарушено нормалното подаване на вода към селата Черешица и Мост. След възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването ще бъде нормализирано. - селата Черешица и Мост община Кърджали/ приключен /
23.12.2019 04:00 - 23.12.2019 16:00Поради аварията районът източно от бул."Беломорски" и южно от ул. Капитан Петко войвода ще бъде без водоснабдяване до отстраняването и. - ул."Капитан Петко войвода" - авария/ приключен /
03.12.2019 08:30 - 03.12.2019 Нарушено водоподаване в района на центъра, кв.Студен кладенец и Промишлена зона - бул.Тракия/ приключен /
19.11.2019 15:10 - 19.11.2019 Поради възникнала авария ще бъде нарущено водоснабдяването кв.Възрожденци висока част - кв.Възрожденци/ приключен /
13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 16:00Нарушено водоподаване в района на центъра, кв.Студен кладенец и Промишлена зона - бул.Беломорски бл.Марица - авария/ приключен /
22.10.2019 11:45 - 22.10.2019 Поради възникнала авария ще бъде нарущено водоснабдяването кв Студен кладенец и Автогарата - / приключен /
07.10.2019 12:00 - 08.10.2019 14:00Поради възникнала авария ще бъде нарущено водоснабдяването в Опълченци, като е възможно райони от селото да останат и без вода. - с. Опълченци/ приключен /
02.10.2019 15:00 - 02.10.2019 20:00Поради авария на главния захранващ водопровод на град Кърджали, без вода ще останат: Централна градска част , кв. Студен кладенец, Промишлена зона Изток, кв. Възрожденци - ниска зона и кв. Веселчане - ниска зона. По отстраняване на аварията се работи и се очаква водоснабдяването да бъде възстановено до края на деня. - Главен захранващ водопровод на град Кърджали, след резервоар 13000./ приключен /
02.10.2019 09:00 - 02.10.2019 15:00Поради аварията ще бъде нарушено и вероятно спряно водоподаването между 41 и 21бл. - Възрожденци 39бл. - авария/ приключен /
01.10.2019 09:30 - 01.10.2019 15:00Поради аварията ще бъде влашено водоподаването на ниска зона кв. Веселчани и района около "Воденицата" - кв.Възрожденци ресторант Воденица - авария/ приключен /
26.09.2019 08:00 - 26.09.2019 14:00Поради аварията ще бъде влощено водоснабдяването в района от бл.40 до бл.21 . Ще има и спиране на водоподаването. - Възрожденци бл.39 - авария/ приключен /
20.09.2019 13:30 - 20.09.2019 Поради възникнала авария на захранващ водопровод без вода ше останат следните населини места- Г.Гледка,Островица и Вишеград - / приключен /
18.09.2019 15:00 - 18.09.2019 20:00поради възникнала авария на захранващ водопровод без вода ше останат следните населини места-кв.Веселчани,Гледка,Г.Гледка,Островица и Вишеград - / приключен /
10.08.2019 05:00 - 10.08.2019 14:00Поради аварията ще бъде влошено водоснабдяването на ниска зона над бул. "Хр.Ботев" - вх.А на 56 бл. вече е без вода - кв."Възрожденци" бл. 56 - авария/ приключен /
09.08.2019 09:00 - 09.08.2019 16:00поради аварията ще бъде влошено водоснабдяването в с.Опълченци. - авария край пс Бирена фабрика/ приключен /
06.08.2019 11:10 - 06.08.2019 - Поради авария ще бъде нарушено водоподаването в раиона на паэара/ приключен /
29.07.2019 10:00 - 29.07.2019 - Поради авария ще бъде нарушено водоподаването в раиона на паэара/ приключен /
28.07.2019 07:15 - 28.07.2019 14:00Поради аварията е влошено водоснабдяванетов района на квартала - кв. Байкал ул."5-ти декмври - авария/ приключен /