В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


ГФ Отчет 2017 година


Самостоятелен финансов отчет - Отчет за печалбата и загубата: SFO_OtchetZaPechalbataIliZagubata_2017.pdf (PDF)

Самостоятелен финансов отчет - Отчет за финансовото състояние: SFO_OtchetZaFinSastoianie_2017.pdf (PDF)

Годишен доклад за дейноста на "В и К" ООД гр. Кърджали: GFO_GodishenDokladZaDejnosta_2017.pdf (PDF)