В и К ООД - гр. Кърджали


ГФ Отчет 2017 година


Самостоятелен финансов отчет - Отчет за печалбата и загубата: SFO_OtchetZaPechalbataIliZagubata_2017.pdf

Самостоятелен финансов отчет - Отчет за финансовото състояние: SFO_OtchetZaFinSastoianie_2017.pdf

Годишен доклад за дейноста на "В и К" ООД гр. Кърджали: GFO_GodishenDokladZaDejnosta_2017.pdf