В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Изходни данни, необходими за проектиране и присъединяване към ВиК мрежата


Процедура за присъединяване на обект: ProceduraZaPrisaedinyavaneNaObekt.docx (Документ)

Образец - заявление: OBRAZEC_zayavlenie.doc (Документ)

Приложение № 1: Prilojenie_1_ViK.doc (Документ)

 

Документите по образец се подават в Административна сграда на адрес: гр.Кърджали, бул. България 88, 2-ри етаж, отдел Кадастър.