В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Контакти - ВиK Kърджали ООД

ЕИК: 000225011, И№ ДДС: BG000225011

ПК 6600, Гр. Кърджали, Бул. България № 88

e-mail: office@vik-kardzhali.com

стар имейл: wik_kardzhali@abv.bg - активен

Факс: 0361 64 655

Телефонна централа: 0361 65201, 65202

Вътрешни телефонни номера:

Администрация:

109 – Управител;

101 – Технически сътрудник;

117 – Човешки ресурси;

118 – Отдел „Пречистване“;

119 – Програмист и техник компютърни системи;

121 – Одитор;

Отдел „ПТО“:

122 – Главен инженер;

125 – Специалист кадастър и инженер „В и К“;

126 – Специалист кадастър и проектант „Строителни конструкции“;

127 – Главен енергетик;

128 – Инженер „В и К“ и техник „В и К“;

Отдел „Счетоводство“:

131 – Главен счетоводител;

132 – Счетоводство;

112 – Счетоводство;

111 – Снабдител;

Отдел „Инкасо“:

123 – Ръководител „Продажби“;

124 – Оператори;

129 – Организатор „Продажби“ и Каса

Стопански двор на  „В И К “ ООД  гр, Кърджали:

0361 6 46 48 – Диспечери;

0361 5 88 28 – Водомерна работилница

 

Управител: инж. Славчо Славков
Гл. счетоводител: Донка Тодорова

 

Приемен ден на Управителя: Сряда от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. Среща с управителя може да бъде заявена на телефони 0361 65201, 65202 или на място в административната сграда на адрес гр. Кърджали, бул. България № 88.

Длъжностно лице по защита на личните данни:  Руси Профиров Латунов, GSM 0888232516, e-mail: rusi_l@hotmail.com

 

ИНФОРМАЦИЯ за аварии, ремонти и връзка с потребители: диспечери - тел. 0361 64648; GSM: 0885296051. Телефоните са достъпни 24 часа в денонощието

Контактна форма

Впишете в полето сумата на числата девет и две с цифри: