В и К ООД - гр. КърджалиКонтакти - ВиK Kърджали ООД

"В и К" О О Д Кърджали

ЕИК: 000225011, И№ ДДС: BG000225011

ПК 6600, Гр. Кърджали, Бул. България № 88

Телефонна централа: 0361 65201, 65202

Факс: 0361 64 655

e-mail: office@vik-kardzhali.com

стар имейл: wik_kardzhali@abv.bg - активен

Управител: инж. Славчо Славков
Гл. счетоводител: Донка Тодорова

Приемен ден на Управителя: Сряда от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. Среща с управителя може да бъде заявена на телефони 0361 65201, 65202 или на място в административната сграда на адрес гр. Кърджали, бул. България № 88.

Длъжностно лице по защита на личните данни:  Руси Профиров Латунов, GSM 0888232516, e-mail: rusi_l@hotmail.com

 

ИНФОРМАЦИЯ за аварии, ремонти и връзка с потребители: диспечери - тел. 0361 64648; GSM: 0885296051. Телефоните са достъпни 24 часа в денонощието

Контактна форма

Впишете в полето сумата на числата осем и девет с цифри: