В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Информация по чл.13 от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни

Информация за клиентите на ВиК ООД гр. Кърджали, можете да прочетете от тук: https://vik-kardzhali.com/uploads/ckeditor/1529143346_ZashtitaLD.pdf

    Длъжностно лице по защита на личните данни:

    Име:   Руси Профиров Латунов

    GSM:  0888232516

    e-mail: rusi_l@hotmail.com