В и К ООД - гр. КърджалиПланова дезинфекция на водопроводната мрежа на 14 и 15 Ноември 2018 г.

   

                                                                                       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


            “Водоснабдяване  и  канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващите питейна вода от яз. “Боровица” – гр. Кърджали, гр. Момчилград и 43 села, че на 14 ноември /сряда /   ще се извърши планова дезинфекция на водопроводната мрежа.
            Водата ще бъде с високо съдържание на хлор и няма да бъде годна за пиене и готвене от 08.00 часа на 14 ноември    /сряда/  до 08.00 часа на 15 ноември /четвъртък/  2018 год.
           През това време тя може да се ползва за битови нужди.
           Гражданите и фирмите, ползващи питейна вода, да се запасят с необходимите им количества за този период.

 

                                                                                                                                                 От ръководството