В и К ООД - гр. КърджалиНарушено водоподаване в стара градска част

Поради извършване на СМР на обект "Ремонт и реконструкция на уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление" в старата градска част, включваща улиците "Иван Вазов", "Климент Охридски", Добруджа" и пл. "Хаджи Димитър" ще бъде нарушавано водоподаването в този район по време на строителството.