В и К ООД - гр. КърджалиПовишена мътност на водата от 17.09.2019 г. в селата Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово.

      „В и К” ООД град Кърджали уведомява, жителите на селата Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово, че от 17.09.2019 г. ще започнат СМР за обект: „Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с.Черноочене, общ.Черноочене”.
      В продължение на 10 дни се очаква водата да бъде с повишена мътност.
Препоръчваме на абонатите си от засегнатите райони да използват водата само за битови нужди, а за питейни - бутилирана или вода от други водоизточници.


                                                                                                                                       от ръководството