В и К ООД - гр. КърджалиВажно съобщение относно ограничаване разпространението на COVID–19(по-известен като коронавирус)

            С цел ограничаване разпространението на COVID–19 (по-известен като
коронавирус) на територията на дружеството, временно се променя дейността на
„В и К“ ООД ,гр.Кърджали , както следва:
            1. Преустановява се обхода на инкасатори по домовете за  визуално
отчитане на всички измервателни устройства - водомери в режим на етажна
собственост. Потребеното количество вода ще се определя по реда на чл.35, ал.2 от
Наредба №4 - на база средно месечна консумация от предходен период.
 Потребителите да подават данни съгласно определените  възможности по чл. 23,
ал.3 и ал.4 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК-оператора
/ОУ/, където е регламентиран начина на отчитане, вкл. и самоотчет.
Самоотчетът може да бъде:
  - По телефон
  - По електронен път – чрез сайта на ВиК-оператора
  - Чрез Viber и други мобилни приложения
  - Чрез SMS
             2. Преустановява се свободния прием на граждани в сградите на дружеството.
             3. Преустановява се провеждането на приемен ден на управителя на „ВиК“
ООД .
             4. Преустановява се провеждането на съвместни комисии за установяване
на причините от констатирани разлики между показанията на общ водомер и
сбора от показанията на индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба № 4.
             5. Предвидените мерки ще бъдат в сила до отпадане на опасността от
разпространението на коронавируса.

                                                             От ръководството на ВиК ООД гр. Кърджали