В и К ООД - гр. КърджалиПрекъсване на водоподаването в кв.Студен кладенец и с.Пропаст

„В и К” ООД град К-ли уведомява, че от 9.00 до 14.00часа  на 03 февруари /сряда/ 2021 год. поради смяна на аварирал спирателен кран ще бъде прекъснато водоподаването  на абонатите, живущи в  кв. „Студен кладенец” и с. Пропаст.
   Умоляваме абонатите си от засегнатите райони да се запасят с необходимите им количества вода и се извиняваме за причинените неудобств


                                                                 Управител:
                                                                                    / инж. Сл. Славков/