В и К ООД - гр. Кърджали



Приключване на ремонтните работи на ПС Загорско

   „В и К” ООД град Кърджали уведомява, че на 17.12.2021 год. приключиха ремонтните работи на ПС Загорско, район Момчилград и ще бъде възстановено водоподаването към селата Багрянка, Чуково, Соколино и Загорско.
                     Поради това, че не са готови резултатите от взетите за изследване проби водата може да се използва само за битови нужди, но не и за пиене.
                     Ще уведомим допълнително населението за годността на водата и за пиене.

                                                            Управител:
                                                                               / инж. Сл. Славков/