В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“„В и К” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 27.02.2024 година /вторник/ поради подмяна на аварирал въздушник на магистрален водопровод от с. Ненково до яз. Боровица ще бъде преустановено водоподаването .

          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

                  „В и К” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 27.02.2024 година /вторник/ поради подмяна на аварирал въздушник на магистрален водопровод от с. Ненково до яз. Боровица ще бъде преустановено водоподаването както следва:

  1. От 7:00 до 19:00 часа без вода ще останат живущите в кв. „Възрожденци” – районите и блокове от 1 до 12, 52 до 55, от 60 до 62 и новоизградените кооперации в тези райони, селата Пъдарци, Главатарци, Крайно село, Срединка, Прилепци, Резбарци, Глухар, Пепелище, Айрово, град Момчилград и селата Балабаново, Върхари, Груево, Свобода, Сушево, Седлари, Багрянка, Чуково, Соколино.
  2.  Живущите в другите квартали и райони на града както и в останалите крайградски села до около 15:00 часа ще ползват водата съхранена в резервоарите. След 15:00 може да бъде нарушено водоподаването и в тези райони.

 

                  Молим жителите на тези райони и населени места да се запасят с необходимите им  количества вода.

 

                  Извиняваме се на своите клиенти за причинените им неудобства.