В и К ООД - гр. КърджалиВодоснабдяване и канализация” ООД Кърджали – технически район Ардино уведомява, че поради наложителен ремонт на един от главните резервоари ще бъде нарушено нормалното водоподаване в град Ардино в периода от 19.04. до 26.04 2018 год.

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД Кърджали – технически район Ардино уведомява, че поради наложителен ремонт на един от главните резервоари ще бъде нарушено нормалното водоподаване в град Ардино в периода от 19.04. до 26.04 2018 год.  

 Извиняваме се на абонатите си за причинените неудобства.

Управител:

/ инж.Сл.Славков /