В и К ООД - гр. КърджалиВременно преустановяване на водоподаването на промишлена вода от 06.08.2018 г. до 10,08,2018 г.. - ОТЛАГА СЕ за 13.08.2018 - 17.08.2018 г.

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД Кърджали  уведомява, във връзка с получено писмо от собственика на водопровода за промишлена /непитейна/ вода, че поради извършване на строително-монтажни работи ще бъде преустановено водоподаването на промишлена вода от 06.08.2018 г. до 10,08,2018 г..   
                    Извиняваме се на абонатите си за причинените неудобства.

 

 

                                            От ръководството