В и К ООД - гр. КърджалиПовишена мътност на водата в селата Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово в община Черноочене

„В и К” ООД град Кърджали уведомява, жителите на
селата Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово,
че от 24.10.2018 г. ще започне СМР за обект: „Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с.Черноочене, общ.Черноочене”.
             В продължение на 10 дни се очаква водата да бъде с повишена мътност.
              Препоръчваме на абонатите си от засегнатите райони да използват водата само за битови нужди, а за питейни - бутилирана или вода от други водоизточници.

 

 

 

                                                                  Управител:
                                                                                    / инж. Сл. Славков/