В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
102 / 16.06.2014Избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от финансови или кредитни институции
101 / 27.05.2014Избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от финансови или кредитни институции
100 / 11.04.2014Покана за регистриран одитор
99 / 26.02.2014Доставка на алуминиев сулфат за пречистване на питейни води
97 / 14.02.2014Доставка на фасонни части от сив чугун за азбестоцименови и полиетиленови тръби за питейно водоснабдяване
96 / 14.02.2014Доставка на резервни части за автомобили за нуждите на "ВиК" ООД Кърджали
98 / 11.02.2014 Покупка на общи материали от магазинната мрежа
95 / 06.02.2014Доставка на аварийни скоби за питейни водопроводи
94 / 16.01.2014Охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на ВиК ООД - Кърджали
93 / 15.11.2013Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции
92 / 15.08.2013Доставка на дезинфектанти за питейна вода за нуждите на ВиК Кърджали
90 / 08.08.2013Покупка на асфалтова смес
91 / 07.08.2013Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "В и К" ООД гр.Кърджали
89 / 23.07.2013Доставка на ултразвукови разходомери за питейна вода
88 / 23.07.2013Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "В и К" ООД гр.Кърджали
87 / 04.07.2013Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "В и К" ООД Кърджали.
86 / 30.01.2013Доставка на алуминиев сулфат за пречистване на питейни води
85 / 17.01.2013Доставка на аварийни скоби за питейни водопроводи
84 / 14.11.2012Доставка на фасонни части от сив чугун за азбестоцименови и полиетиленови тръби за питейно водоснабдяване
82 / 17.10.2012Изработка и доставка на работно облекло и лични предпазни средства