В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
29 / 23.02.2016Инкасиране на суми от услуги, предлагани от В и К ООД гр. Кърджали за абонати на дружеството
34 / 21.12.2015Доставка на регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби във връзка с извършване аварийно-ремонтни и планови дейности от ВиК ООД Кърджали
35 / 30.11.2015Доставка на алуминиев сулфат за нуждите на ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали
36 / 06.08.2015Доставка на активна електрическа енергия и координаторна балансираща група средно и ниско напрежение за обекти собственост на ВиК ООД Кърджали
37 / 15.04.2015Покупка на горива от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К" ООД Кърджали
38 / 20.03.2015Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане
39 / 27.02.2015Доставка на регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби
40 / 12.02.2015Доставка на тръби и фитинги за нуждите на „В и К” ООД – гр. Кърджали
41 / 24.10.2014Доставка на алуминиев сулфат за нуждите на ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали