В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
109 / 16.03.2016Доставка на спирателна арматура за нуждите на "ВиК" ООД, гр. Кърджали
108 / 15.03.2016Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на "ВиК" ООД, гр. Кърджали
107 / 23.07.2015Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирани гласови телефонни услуги с национално покритие за нуждите на “В и К” ООД гр. Кърджали - ОТМЕНЕНА
106 / 18.02.2015Доставка на спирателна арматура за нуждите на “В и К” ООД гр. Кърджали
105 / 19.11.2014Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К" ООД гр. Кърджали.
104 / 07.11.2014Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К" ООД гр. Кърджали
103 / 18.08.2014Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на В и К ООД гр.Кърджали