В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
155 / 25.05.2021Доставка на течен железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на ГПСОВ Кърджали и ГПСОВ Момчилград
154 / 27.01.2021Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции
145 / 10.04.2020Избор на изпълнител за доставка на резервни части за автомобили за нуждите на „ВиК“ ООД гр.Кърджали
139 / 10.03.2020Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар/калциев хипохлорит/за нуждите на "В и К" ООД Кърджали
138 / 05.03.2020Покупка на общи материали от магазинната мрежа за „В и К“ ООД Кърджали в зависимост от тяхната необходимост
127 / 11.06.2019 Доставка на спирателна арматура за нуждите на “В и К” ООД гр. Кърджали
123 / 05.02.2019Доставка на електроматериали за „В и К“ ООД Кърджали в зависимост от тяхната необходимост
122 / 18.12.2018 Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - покана
120 / 04.12.2018 Изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - покана
114 / 06.11.2018Закупуване на фракционен перлит и фракционен зеолит, за бързи пясъчни филтри предназначени за пречистване на питейни води.
74 / 01.08.2018Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг със задължително прехвърляне на собствеността
67 / 21.06.2018Доставка на спирателна арматура за нуждите на “В и К” ООД гр. Кърджали
52 / 16.05.2018Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2018, 2019 и 2020 г.
53 / 11.05.2018Инкасиране на суми от услуги, предлагани от "В и К" ООД гр. Кърджали за абонати на дружеството
54 / 10.04.2018Покупка на общи материали от магазинната мрежа за „В и К“ ООД Кърджали в зависимост от тяхната необходимост
48 / 03.04.2018Покупка на употребявани автомобили за нуждите на "ВиК" ООД Кърджали по обособени позиции
55 / 19.03.2018Избор на изпълнител за доставка на резервни части за автомобили за нуждите на "В и К" ООД гр. Кърджали
56 / 14.03.2018Закупуване на фракционен перлит и фракционен зеолит за бързи пясъчни филтри предназначени за пречистване на питейни води
57 / 01.03.2018Доставка на един брой верижен мини багер
58 / 22.02.2018Избор на изпълнител за доставка на резервни части за автомобили за нуждите на "ВиК" ООД гр. Кърджали - ОТТЕГЛЕНА