В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
127 / 11.06.2019 Доставка на спирателна арматура за нуждите на “В и К” ООД гр. Кърджали
123 / 05.02.2019Доставка на електроматериали за „В и К“ ООД Кърджали в зависимост от тяхната необходимост
122 / 18.12.2018 Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - покана
120 / 04.12.2018 Изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - покана
114 / 06.11.2018Закупуване на фракционен перлит и фракционен зеолит, за бързи пясъчни филтри предназначени за пречистване на питейни води.
74 / 01.08.2018Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг със задължително прехвърляне на собствеността
67 / 21.06.2018Доставка на спирателна арматура за нуждите на “В и К” ООД гр. Кърджали
52 / 16.05.2018Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2018, 2019 и 2020 г.
53 / 11.05.2018Инкасиране на суми от услуги, предлагани от "В и К" ООД гр. Кърджали за абонати на дружеството
54 / 10.04.2018Покупка на общи материали от магазинната мрежа за „В и К“ ООД Кърджали в зависимост от тяхната необходимост
48 / 03.04.2018Покупка на употребявани автомобили за нуждите на "ВиК" ООД Кърджали по обособени позиции
55 / 19.03.2018Избор на изпълнител за доставка на резервни части за автомобили за нуждите на "В и К" ООД гр. Кърджали
56 / 14.03.2018Закупуване на фракционен перлит и фракционен зеолит за бързи пясъчни филтри предназначени за пречистване на питейни води
57 / 01.03.2018Доставка на един брой верижен мини багер
58 / 22.02.2018Избор на изпълнител за доставка на резервни части за автомобили за нуждите на "ВиК" ООД гр. Кърджали - ОТТЕГЛЕНА
59 / 20.02.2018Покупка на употребявани автомобили за нуждите на "ВиК" ООД Кърджали по обособени позиции
60 / 05.02.2018Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "В и К" ООД, гр. Кърджали, България", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
61 / 02.02.2018Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "В и К" ООД, гр. Кърджали, България", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - ОТТЕГЛЕНА
62 / 13.07.2017Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар /калциев хипохлорит/ за нуждите на "В и К" ООД - Кърджали
63 / 19.05.2017Доставка на спирателна арматура за нуждите на "В и К" ООД - Кърджали